Türkiye, düz paket uygulamasını geciktirmemeli! adıyaman tütünü

        

Avustralya, tütün ürünlerinde düz paket uygulamasında ikinci yılı tamamlanmış, İrlanda düz paketi yasalaştıran ilk Avrupa ülkesi olmuştur. İngiltere yasayı parlamentodan geçirmek üzeredir, Norveç, Fransa ve Hindistan hazırlık çalışmaları sürdürmektedir.

Türkiye'nin halk sağlığını korumak için, en iyi uygulamayı gecikmeden yapması gerektiğine inanan Sağlık Enstitüsü Derneği’nin çağrısı ve ev sahipliğinde, konuyu değerlendirmek üzere Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu üyeleri ile Ülkemizin önde gelen tütün kontrolü uzmanları ve hukukçularının katılımıyla 6 Mart 2015 tarihinde Ankara’da "Düz Paket” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Toplantının sonucunda uzman heyeti, kullanıcısının yarısını öldüren bir ürünün parlak ve renkli paketlerde satılmasının ivedilikle önüne geçilmesi için kamuoyuna açıklama ve karar erkine çağrı yapmaya karar vermiştir.

SİGARA PAKETİ TÜTÜN FİRMALARININ REKLAM YAPABİLDİĞİ SON ALANDIR

Bilimsel çalışmalar firma renkleri ve işaretleri taşıyan paketlerin reklam niteliği taşıdığına göstermiştir.

TÜRKİYE HALKINA DÜZ PAKET UYGULAMASINA GEÇME SÖZÜ VERMİŞTİR.

T.C. Devleti olarak taraf olduğumuz Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun tütün ürünlerinin reklamlarına izin vermemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 30/01/2014 tarihli ve 2014/2 saylı Raporu’nda sigara tüketiminin özendirilmesinin önlenmesi açısından “düz paket” uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı’nda "Tütün kullanımı ile mücadele gibi sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları uygulanmaya başlanmakla birlikte, bu programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğin artırılması gerekmektedir" ifadesi yer almaktadır.

Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nda ise 2015 yılında düz paketi yasalaştırma hedefi konmuş olup, Eylem Planı’nda yer alan hedef ve stratejilerin sorumlu kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmesi 27/01/2015 tarihli ve 29249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’nde özellikle vurgulanmıştır.

BİLİMSEL KANITLAR KANUNA DÖNÜŞMEDİĞİNDE HALKA YARARI OLMAZ

Çalıştay katılımcıları uzmanlar, bilimin insanlık yararına keşfettiği yöntemlerin ancak yasa koyucular tarafından halka sunulabileceği konusunda birleşerek, sigarada düz paket uygulamasının ivedilikle kanuna dönüştürülmesini talep etmişlerdir.

-Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, "Düz paket uygulaması ile tütün ürünlerinin çekiciliğinin ve cazibesinin azaltılması, mevcut sağlık uyarılarının dikkat çekiciliğinin ve etkinliğinin arttırılması, ürün ve ürün paketlerinin bağımlılık ve sağlık zararları hakkında yanlış yönlendirmelerinin önüne geçilmesi zorunludur" şeklinde görüşlerini belirtti.

-Sağlık Enstitüsü Derneği üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Dilek Aslan, "Tütün ürününün paketlenmesi tütün endüstrisinin ürün tanıtımı için son derece önemli bir araçtır. Bir başka ifadeyle, endüstri açısından en önemli reklam aracı, endüstrinin hedef kitlesi ile olan iletişim yolu olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla, her bir tütün ürünü için "özgün" olan bu uygulama ile mücadele etmek gerekir" dedi.

-Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Toksik bir madde olan sigaranın parlak renkli paketlerde satılmaması gereği dünya tıp otoriteleri tarafından 1980'li yıllarda ortaya konmuştur. Sigara endüstrisi en çok korktuğu bu uygulamayı, yasa süreçlerine engel olarak, politikacıları sindirerek, 30 yıl boyunca soğutmuştur. Otuz yıldır yasalar yapılamadığı için birçok genç cazip bulduğu paketleri almış, milyonlarca kişi ölmeye devam etmiştir. Bu yasa halkımızın hakkıdır ve talebimizdir." diye konuştu.

-Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi hukuk danışmanı Av. Turgut Kazan da “Sağlık hakkı en temel insanlık hakkıdır. Böyle bir hak her türlü ticari hakkın üzerindedir, böyle bir yasa ülkemiz ve uluslararası kanunlar ile uyumludur" dedi.

 

 


 

Düz paket uygulaması ne demektir?
Bu uygulama, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin (WHO-FCTC) Madde 11 ve Madde 13 kapsamında taraf ülkeler için çok net olarak tanımlanmıştır. Sözleşmenin 11. Maddesinin 1a Fıkrasına göre, tütün ürünü ambalajı ve etiketi ile ürün özellikleri, sağlık etkisi, yanıltıcı veya hatalı izlenim bırakma olasılığı bulunan tarzda tanıtımı yapılamaz. Bir tütün ürününün diğerine göre daha az zararlı olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı yoldan yanlış izlenim bırakan kavram, tanımlama, marka adı, biçimsel veya diğer her türlü işaret bu kapsamdadır. “Low tar/düşük katranlı”, “light/hafif”, “ultralight/çok hafif” ve “mild/yumuşak” sözcüklerinin yasağı da bu kapsam altındadır.

Düz paket uygulaması ile tütün paketleri üzerinden renk, logo, marka gibi endüstriyi çağrıştıracak her türlü uyaranın (tütün endüstrisi reklamlarının) tamamen kaldırılması, tütün ürünlerinin sade paketlenmesi, paketlerin renklerinin standart olması, görsel unsur olarak sadece resimli sağlık uyarılarının bulunduğu paketlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

adıyaman tütünü çelikhan tütünü adiyaman tutunu tütün adiyaman tütünü adıyaman tutunu eyma filtre tütün fiyatları açık tütün fiyatları online tütün adıyaman tütün fiyatları adıyaman çelikhan tütünü adıyaman tütünü satışı marla sigara filtresi tütün al online tütün satışı eyma sigara adıyaman tütünü fiyatları adıyaman çelikhan tütünü fiyatı açık tütün tütün satışı çelikhan tütün tütün satış celikhan tutunu adıyaman tütün çeşitleri adiyaman celikhan tutunu toptan tütün satışı adıyaman tütüncülük tütün fiyatlari marla tütün fiyatları adıyaman çelikhan haberleri adıyaman tütünü satış toptan tütün satıcıları toptan tütün fiyatları adıyaman tütün adıyaman tütün toptancıları eyma tütün adıyaman tütünü kadıköy tütün sipariş açık tütün satışı kaliteli tütün fiyatları adıyaman tütünü nasıl anlaşılır adıyaman tütüncüleri pipo tütünü adıyaman tütün satıcıları internetten tütün siparişi tütün toptancısı rocks tütün tütün fiyat adıyaman tütünü zararları toptan tütün tutun fiyatlari çikolatalı tütün adiyamantutunu.com adıyaman tütüncüler derneği sigara filtresi captain black tütünü tütün nasıl saklanır marla tütün tütü fiyatları pipo tütünü satış marla black tütün açık siteler adıyaman tütünü nerede satılır captain black tütün pipo tutunu sigara tütünü fiyatları captain black tütün satış boş sigara filtresi diyarbakır tütünü tütüncüler pipo tütü satış açık tütün zararlari pipo tütünü nasıl doldurulur sigara sarma makinası nerede satılır adıyaman tütüncüsü pipo tütünü fiyat şipariş tütün satan yerler internetten tütün satışı açık tütün markaları tütünü tütün fiyatı kadıköy tütün satan yerler marla tütün fiyatı açık tütün çeşitleri sarma tütün zararları pipo tütünü fiyatları kaliteli tütün

Site istatistikleri Online 84 Bugün 434 Bu Ay : 434 Bu Yıl : 434 Toplam : 736229

toplist